Pooh - 1980 Tour

1980 Tour

DICEMBRE

01 - Firenze - Cinema Faro
08 - Settignano - Rokkoteca Brighton